Woonbegeleiding

Wil je zelfstandig wonen, maar heb je wel wat hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, het vinden van werk of het aangaan van sociale contacten. Dan ik u helpen.

Uitgangspunt is dat de cliënt op basis van zijn of haar achtergrond, capaciteiten en interesses maximale kansen krijgt om concrete stappen te zetten in zijn of haar ontwikkeling op de verschillende leefgebieden. Die begeleiding stopt niet bij het zetten van de eerste stappen. Ook daarna kom ik bij je langs om te kijken hoe het met u gaat.