Wie is Anxo?

Anxo is Derek

Anxo is in 2013 opgericht vanuit mijn streven om aan iedereen die dat wil ambulante zorg te kunnen bieden. Laagdrempelig, zonder lange wachtlijsten en zonder eventuele verwijzing.

Je zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid en huisvesting.

De hulpverlening zal vooral gericht zijn op het aanleren van (praktische) vaardigheden en het aanreiken van handvatten. Mijn hulpverlening is altijd maatwerk en is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. De frequentie of aantal contactmomenten van de hulpverlening is divers en is afhankelijk van je indicatie en voorkeur.

Ik was werkzaam in de ambulante hulpverlening en zag door de “gewone” instanties dat de wachtlijsten opliepen. Ook zag ik dat de indictatie of de geldstroom belangrijker waren dan de client. Ik besloot daarom om Anxo ambulante hulpverlening te starten.

Ambulante begeleiding betekent dat ik ondersteuning en/of begeleiding bied in jouw eigen omgeving.