Visie

Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven tegen één of meerdere psychische problemen aanlopen: Je ziet het niet meer zitten; je bent niet meer de persoon die je voorheen was; je voelt je lusteloos en hebt geen energie meer om ook maar iets te ondernemen; je voelt je eenzaam maar weet niet hoe dit te veranderen. Kortom je hebt geen plezier meer in het leven.

Als iemand een been breekt dan is het voor iedereen duidelijk dat de betreffende persoon niet alles kan en dan krijgt diegene hier erkenning en medeleven voor. Heeft iemand een psychisch probleem, dan ziet men dit er vaak niet aan af.Mensen met psychische klachten krijgen dan ook vaak geen erkenning voor hun probleem en/of veranderd gedrag. Niet vaak vertelt iemand met psychische problemen aan zijn/haar omgeving dat hij of zij psychische hulp nodig heeft. Maar uiteindelijk blijkt dat het begin van de oplossing te zijn. Ik kan u helpen bij die eerste stap, maar ook de bij de stappen die daarop volgen.

Anxo levert zorg op maat en gaat uit van uw behoeften. Kijkend naar de persoon en niet naar de problematiek.  De problematiek is een extra stukje informatie die ik meeneem in de begeleiding. Samen kijken we welke hulpvraag u heeft en wat er nodig is om die op te lossen. Daarbij ga ik uit van uw eigen krachten en mogelijkheden en door die te benutten geeft u zelf richting aan uw eigen leven.

Ik ben van mening dat elk mens uniek is en dat betekent dat  iedereen een eigen aanpak, eigen plan, nodig heeft. Dat wat nodig is voor jou, is wat ik wil bieden. Daarbij ben ik niet bang om ‘out of the box’ te denken. Ik help cliënten graag op weg bij de aanpak van maatschappelijke vragen zodat kinderen en volwassen, jongeren en ouderen actief deelnemen en zich thuis voelen in de samenleving.

In onze samenleving moeten mensen vaak van alles, maar juist mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid  gaan zich opgejaagd voelen, als ze van alles opgelegd krijgen. Het is mijn streven om ieder mens in zijn behoeften te ondersteunen, zoals in het verlangen gezien en erkend worden en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Niet  opjagen, maar aanwakkeren, uitnodigen en motiveren.

 

Wij gaan voor een herkenbare samenleving, waarin:

–             Kinderen in hun opvoeding de ruimte en waar nodig grenzen, krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

–             Jongeren leren de samenleving te ontdekken, zodat ze actief kunnen deelnemen.

–             Volwassenen zo veel mogelijk met elkaar hun samenleving vorm geven.

–             Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en participeren in de samenleving.

–             Mensen een steuntje in de rug krijgen, wanneer dat nodig is.

 

Met mij kunt u op korte termijn een afspraak maken, want wie hulp nodig heeft kan niet te lang

Daarnaast is het goed om te weten dat mijn praktijk voor iedereen toegankelijk is en dat een verwijzing niet noodzakelijk is.