Missie

Mens centraal
Met een gezamenlijke inspanning kunnen de mensen met wie ik werk hun leven weer zelf vorm en inhoud geven en actief meedoen in onze samenleving. De wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan voor mij centraal. Want, geen mens is hetzelfde. En ik ga uit van wat iemand kan. Niet van wat iemand niet kan. Ik geloof in de kracht van mensen. Altijd.

Begeleidingsvormen
Afhankelijk van de behoeften, ondersteun ik iemand hiermee op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien gewenst betrek ik ook familie, vrienden of andere mensen bij de begeleiding.

Hulpvraag bepaalt zorg
Vaak zijn er meerdere organisaties bij iemand betrokken. Dan doe ik mijn best om de verschillende hulpvormen op elkaar te laten aansluiten. Ik zie erop toe dat de hulpvraag de zorg bepaalt en niet het aanbod of de financiering van zorg.