Methodiek

Binnen Anxo werk ik niet met één specifieke methode. Met mijn ruime ervaring binnen de verschillende facetten van hulpverlening heb ik ook veel ervaring met verschillende methodieken opgedaan. Van daaruit kijk ik samen met de cliënt wat het beste bij hem of haar aansluit.

Mijn kennis en ervaring kan ik inzetten om op een geheel eigen manier met hulpverlening om te gaan. Zo kan werken vanuit kennis gecombineerd worden met werken uit ervaring.

Hierbij wordt er bewust gekozen voor het niet inzetten van één vaste methodiek, maar een combinatie van instrumenten en methodieken,  om zo te komen tot een aanpak van de problemen die worden ervaren. Dit is voor elke cliënt verschillend en dus maatwerk. Hierbij vind ik het eveneens belangrijk om binnen de gekozen methode niet te rigide te werken. Essentieel is om dat te doen wat werkt, ook al past dit misschien niet binnen de geldende kaders.