Jobcoach

Mijn taak als Jobcoach is persoonlijk begeleiding te bieden om een baan te vinden of te houden. Ik help je bij het vinden van oplossingen, zodat je je werk zo goed mogelijk kunt blijven doen. Ik geef je ruimte om te praten over de problemen waar jij tegenaan loopt op de werkvloer of bij het vinden van een baan. Ik kijk samen met jou en de werkgever welke aanpassingen of voorzieningen daarvoor nodig zijn. Ik geeft ondersteuning bij dingen die jij wilt ontwikkelen, leren of bij zaken die je lastig vindt. Om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen en afspraken helder te maken, maar ook bij problemen of onduidelijkheden ben ik bereikbaar.
Ik zorg dat jij op je gemak voelt, dat je een goede werkplek krijgt en dat je goed ingewerkt wordt.
Mocht een werkplek een stap te ver zijn, dan is een stageplek, of dagbestedingsplek misschien meer geschikt voor jou.