blog #2

Blog #2
Ik wil graag iets schrijven over zoals ik het werken in de zorg ervaar de laatste periode.
Het lijkt wel of er steeds meer samengewerkt wordt door verschillende organisaties.
Ook ZZP’er die elkaar steeds meer weten te vinden. Het gaat niet meer om als zorgverlener om zoveel mogelijk cliënten binnen te halen. Het gaat meer om wat de cliënt nodig heeft. En als dit doormiddels van samenwerken is , is dit een grote kracht die vooral ten goed komt van de cliënt.
Maar ook ik als professional ervaar de voordelen. Ik kan als professional de cliënt beter helpen door een bredere kijk te hebben op hoe ik de cliënt kan helpen/ondersteunen. Ik kan gebruik maken van de krachten van andere collega’s en ik hoef mij hierdoor niet te beperken tot collega’s in mijn eigen team. Al noem ik nu ook collega’s van andere organisaties waar ik mee samen werk ook alsof het mijn eigen team is. Want wanneer is het een team. Als er een groep betrokken zijn bij een cliënt. Heb je toch al gauw een team. Ik hoor ook steeds meer over zorgteams/wijkteams/socialteam.
Maar dit komt overal weer terug. Overal zijn teams. Ik kan zeggen dat ik zelf in meerdere teams werkzaam ben.

Ik vind het een prettige ontwikkeling.

Blog #1

Mijn blog
Ik ben anxo begonnen omdat ik al heel lang werkzaam ben ik de hulpverlening
En ik wil blog gaan schrijven om mijn ervaringen met cliënten/mensen te delen met anderen
Dit zullen geen blogs zijn die inhoudelijk over clienten gaan.
Niet over de persoon zelf
Maar over mijzelf
Mijn denkwijze en mijn werkwijze
Ik zal in mijn eerste blog nu beginnen met iets te vertellen over mijzelf
Ik werk in de ambulante hulpverlening
Ik heb in de hulpverlening op meerder vakgebieden gewerkt en op een aantal gespecialiseerd
Wat ik een kracht van mijzelf vind is dat ik probeer om naar de persoon te kijken en niet zozeer naar de beperking of problematiek
Datzelfde geldt ook dat ik niet kijk naar het gedrag van iemand maar ik kijk waar door het komt of waarvandaan
Op deze manier kan ik de cliënt beter begrijpen en zodoende beter begeleiden
Ik weet tevens dat dit ook mijn valkuil kan zijn
Ik probeer steeds een balans te vinden in het werk tussen mijn gevoel en mijn verstand
Ik maak gebruik in de begeleiding van een cliënt van mijn ervaring maar ook van de theorie die ik tijdens mijn studie/opleidingen heb meegekregen
Daarnaast heb ik een aantal professionals die mij voorzien van feedback daar waar nodig is.
Zowel positieve als opbouwend

oftewl ik ben iemand die instaat is om mijzelf aan te passen en de client voorop te stellen
dit doe ik door mijzelf te blijven en toch als profesional